Client: Generalitat de Catalunya
Campaign: Mercat d’escapades 2016
Agency: Chärles Barcelona